Условия за ползване

Oбщи условия за ползване на виртуален магазин „GARGA.BG“
Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставените от РКТЦ ЕООД услуги на потребителите на виртуалния магазин „GARGA.BG“, и урежда отношенията между РКТЦ ЕООД и потребителите на магазина.

За осъществяване на поръчка, всеки клиент се задължава да се запознае с тази информация и да се съгласи с условията. Освен описаните в тази секция точки, условията включват и всички технически, логистични, финансови и правни въпроси, описана в цялата секция ПОМОЩ в сайта.

ЧАСТ ПЪРВА – Общи условия за потребителите

Чрез регистрацията в електронния магазин „GARGA.BG“, потребителите се съгласяват с изложените по-долу общи условия за предоставените чрез електронния магазин услуги от фирма РКТЦ ЕООД.
Част първа от настоящите условия се отнася до всеки регистрирал се и ползващ услугите, предоставени от РКТЦ ЕООД чрез сайта „GARGA.BG“.
Част втора се отнася до потребителите, които желаят РКТЦ ЕООД да изработи по техен проект щампиран артикул.
Част три е насочена към потребителите, желаещи да участват в услугата, наречена „партньорска програма“
Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от GARGA.BG по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
РКТЦ ЕООД не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на интернет страницата /сайта/ „GARGA.BG“. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата /сайта/.
РКТЦ ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия.

ЧАСТ ВТОРА – Общи условия, свързани с изработка на продукти по проект на потребителите

Изпълнител по договора за изработка е фирма РКТЦ ЕООД, ЕИК: 206428697, седалище и адрес на управление Пловдив, Ул. Сан Стефано 103.
Поръчващ е всяко лице, регистрирало се във виртуалния магазин „GARGA.BG“ , управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка , потвърдена в последствие по телефона.
Виртуален магазин е интернет сайтът с домейн „GARGA.BG“, собственост на Изпълнителя.
Предметът на договора е изработката на щампа върху избран от каталога артикул.
Артикулите, върху които може да бъде изработена щампа, са изчерпателно изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на виртуалния магазин, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора.
Комбинацията щампа-артикул е по проект на клиента. Виртуалният магазин разполага с каталог от артикули, от които поръчващият може да избира, а щампите могат да бъдат следните:
Избрани от предоставения във виртуалния магазин каталог, които е създаден от предоставени от потребителите картинки и снимки.
Създадени с помощта на предоставения от Изпълнителя „Редактор за уникални продукти“.
Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 7 работни дни от сключване на настоящия договор.
Цената на готовия продукт се калкулира автоматично посредством алгоритъм, предоставен от Изпълнителя, като окончателната цена се предоставя на потребителя след окончателното попълване на поръчката.
Възможните начини за плащане са:
Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.
По изрично съгласие на поръчващия чрез предварително предплащане по уговорен от страните начин.
Доставката на щампирания артикул се извършва чрез куриерска фирма, единствено и само до населените места, посочени във формата за поръчка. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.
Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката по телефона, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

Права и задължения на Изпълнителя

Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставянето на щампа върху избран от поръчващия артикул, по реда и условията в настоящия договор.
Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.

Права и задължения на Поръчващия

Поръчващият има право да получи изработения по негов проект щампирана артикул по реда и условията на настоящия договор.
Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при потвърждаване на поръчката.

Нередности, връщане, обезщетение

Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:
некачествена щампа в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия.
неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически несъответствия, произхождащи от проекта, предоставен от поръчващия чрез Редакторът за уникални продукти.
както и други, неизброени подробно.
Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:
Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.
Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.
Чрез отстъпка при избор на артикул по по-скъп проект.
Чрез връщане на сумата, платена по договора.
Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 30 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.
Оценката за произхода на нередността по щампования продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.
Отказът на поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.
На основание чл.57 т.3 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.

ЧАСТ ТРЕТА – Общи условия за участниците в партньорската програма

С регистрацията за услугата, наречена „Партньорската програма“, предоставяна от фирма РКТЦ ЕООД чрез интернет сайта GARGA.BG, наричан за краткост „Търговец“, потребителите на услугата, наричани за краткост „Партньори“, се съгласяват със следните общи условия за ползване на „Партньорската програма„.

Предмет на услугата

Участник в „Партньорската програма“ на търговеца може да бъде всеки собственик или администратор на интернет страница /сайт/, попълнил коректно формата за регистрация, предоставил коректно своите данни, дееспособен за това според българското законодателство.
Търговецът се задължава да заплати фиксирана сума в размер на 2 лв за всеки артикул, продаден чрез интернет сайтът „GARGA.BG“ на клиент, препратен от партньор.

Валидни начини за препращане

Партнъорът участва в програмата чрез поставяне на рекламен банер или хипервръзка към управлявания от Търговеца сайт – „GARGA.BG“, както и чрез всички други начини, отговарящи на добрите нрави и законът.

Система за отчитане на препратените клиенти

Системата за отчитане на валидните препращания е алгоритъм, предоставен от Търговеца, подробно описан в раздел „Помощ“ на интернет сайтът „GARGA.BG“, и съгласявайки се с настоящите общи условия, партньорът заявява, че разбира механизма на отчитане и е съгласен поръчките от валидно препратените клиенти, както и сумите, които търговецът му дължи, да се отчитат посредством тази система.

Начин на плащане

Партньорът е длъжен да изготви фактура за съответната сума и да я изпрати на търговеца, като сумата се превежда по посочената сметка в 5 дневен срок от получаване на фактурата.
Плащания към партньори – физически лица, става единствено след сключване на валиден граждански договор за извършване на услуга по смисъла на ЗЗД, съгласно българското законодателство.
След изплащане на парите по сметка на партньора, алгоритъмът за управление на „партньорската програма“ извършва отбелязване на сумата като изплатена.
Имате други въпроси ?

За контакти